אייל: 053-6332552

נטלי: 054-3033553 

כתובת המועדון: חוף הזהב, קיסריה